BAN GIÁM ĐỐC

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 LÝ MINH TÂM Giám đốc tamlm.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn
2 VÕ CHÍ CÔNG Phó Giám đốc congvc.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn
2 CHIÊM THỊ NGA Phó Giám đốc ngact.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *