TỔ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 HUỲNH CẨM THƯ Tổ trưởng thuhc.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn
2 NGUYỄN THỊ HUỲNH GIAO Tổ phó giaonth.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn
3 CAO THÀNH CHÍ AN anctc.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn
4 LƯƠNG CHÍ CƯỜNG cuonglc.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn
5 VÕ VĂN HÀI haivv.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn
6 NGUYỄN VĂN LỢI loinv.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn
7 PHẠM KIM NGÂN nganpk.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *