TỔ HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 HỒ HOÀNG CUNG Tổ trưởng cunghh.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn
2 NGUYỄN HOÀNG ANH Văn thư anhnh.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn
3 LÊ THỊ MÀU Tạp vụ
4 NGUYỄN MINH TRÍ Tài xế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *