admin

Thi THPT 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT DANH MỤC XÃ KHÓ KHĂN, XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM 2022 SỔ TAY HƯỚNG NGHIỆP – TUYỂN SINH 2022

Đọc thêm »

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, THÁCH THỨC NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN VỊ THỦY

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vì phải vừa đào tạo trực tiếp vừa thực hiện phòng chống dịch Covid – 19. Tuy khó khăn nhưng với sự quyết tâm và đoàn kết của cán bộ, …

Đọc thêm »