Chưa phân loại

Bài viết chưa được phân loại

Thi THPT 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT DANH MỤC XÃ KHÓ KHĂN, XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM 2022 SỔ TAY HƯỚNG NGHIỆP – TUYỂN SINH 2022

Đọc thêm »

Thông báo công khai

Số văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số: 21/BC-TTGDNN-GDTX 08/02/2022 TT GDNN-GDTX Vị Thủy BÁO CÁO ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Đọc thêm »

Văn bản TTGDNN-GDTX

Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu 100/TTGDNN-GDTX 22/10/2021 V/v Phân công viết bài về các hoạt động của Trung tâm.

Đọc thêm »