Tin tức, sự kiện

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, THÁCH THỨC NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN VỊ THỦY

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vì phải vừa đào tạo trực tiếp vừa thực hiện phòng chống dịch Covid – 19. Tuy khó khăn nhưng với sự quyết tâm và đoàn kết của cán bộ, …

Đọc thêm »

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN VỊ THỦY TỔ CHỨC DẠY HỌC THÍCH ỨNG LINH HOẠT VỚI DỊCH COVID-19

     Từ ngày 07/02/2022 được sự cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, Trung tâm  Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Vị Thủy đã tổ chức cho học viên học trực tiếp trở lại sau cả một học kỳ học trực …

Đọc thêm »

10 NĂM ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

          Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” với mục tiêu đào tạo khoảng 1 triệu người mỗi năm, giúp họ tăng thu nhập, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, …

Đọc thêm »

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG, NƠI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, TÍNH NHÂN ĐẠO CHO THẾ HỆ TRẺ

Nhân đạo là bản chất, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, được lưu truyền, bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong các hoạt động vì con người trong cộng đồng, hoạt động nhân đạo, từ thiện …

Đọc thêm »

NGHỀ DẠY HỌC

Chúng ta dạy học vì chúng ta thực sự thích thú với nghề này. Cảm giác về một sự hoàn thành sau một ngày làm việc hiệu quả, niềm vui sướng khi được chia sẻ một quyển sách hay, cùng ngẫm nghĩ một bài thơ giàu ý tứ, một câu …

Đọc thêm »

ĐÀO TẠO NGHỀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhà nước tăng cường …

Đọc thêm »