Tổ chức

TỔ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL 1 HUỲNH CẨM THƯ Tổ trưởng thuhc.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn 2 NGUYỄN THỊ HUỲNH GIAO Tổ phó giaonth.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn 3 CAO THÀNH CHÍ AN anctc.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn 4 LƯƠNG CHÍ CƯỜNG cuonglc.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn 5 VÕ VĂN HÀI haivv.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn 6 NGUYỄN VĂN LỢI loinv.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn 7 PHẠM KIM NGÂN nganpk.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn

Đọc thêm »

TÔ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL 1 VÕ QUỐC CƯỜNG Tổ trưởng cuongvq.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn 2 DƯƠNG THỊ HÒA Giáo viên hoadt.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn 3 TÔ THU HÀ Giáo viên hatt.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn 4 NGUYỄN NHẬT MINH Giáo viên minhnn.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn 5 PHAN THỊ KIM CHÂM Giáo viên champtk.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn 6 HỒ THỊ DIỆU HIỀN Bí thư …

Đọc thêm »

TỔ HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL 1 HỒ HOÀNG CUNG Tổ trưởng cunghh.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn 2 NGUYỄN HOÀNG ANH Văn thư anhnh.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn 3 LÊ THỊ MÀU Tạp vụ 4 NGUYỄN MINH TRÍ Tài xế

Đọc thêm »

BAN GIÁM ĐỐC

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL 1 LÝ MINH TÂM Giám đốc tamlm.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn 2 VÕ CHÍ CÔNG Phó Giám đốc congvc.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn 2 CHIÊM THỊ NGA Phó Giám đốc ngact.gdtxvithuy@haugiang.edu.vn

Đọc thêm »