HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Với chức năng, nhiệm vụ và vai trò của mình, trong những năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Vị Thủy đã tổ chức triển khai, giảng dạy, đào tạo nhiều lớp nghề nông thôn ở địa phương. Để công tác triển khai có kết quả và hiệu quả  tốt, Trung tâm phải xuống tới địa phương phối hợp với UBND các xã, thị trấn khảo sát nhu cầu của người dân để triển khai các lớp nghề thuộc đề án, nói rõ các quyền lợi của người dân khi tham gia học nghề. Qua đó, người dân và địa phương thống nhất đăng ký những ngành nghề phù hợp với địa phương mình.

Các lớp nghề Trung tâm đã triển khai, đào tạo các năm qua như: Kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật may, các lớp chăn nuôi, kỹ thuật chế biến món ăn, …. Hiệu quả từ những lớp đào tạo này đã đem lại công ăn, việc làm cho người dân địa phương góp phần nâng cao thu nhập, kinh tế gia đình ngày càng khá hơn, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Trong công tác đào tạo, Trung tâm đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình thí điểm. Tất cả các nghề được đào tạo đều thực hiện mô hình để học viên nắm bắt được khoa học, kỹ thuật vận dụng vào thực tế. Trong việc phân công đội ngũ cán bộ, giáo viên đứng lớp cũng đặc biệt quan tâm phân công giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm, luôn nắm bắt kịp thời khoa học kỹ thuật mới để đưa vào chương trình đào tạo cho nhân dân,… Đến nay đã có nhiều mô hình, câu lạc bộ, gia đình, … đạt hiệu quả cao:

-Đặc biệt là mô hình nuôi Lươn tại Ấp 10, xã Vị Thắng. Chi tiết cụ thể như sau:

-Trong thời gian đào tạo đơn vị đã phối hợp với ông Nguyễn Văn Hải thực hiện mô hình thí điểm với số lượng 03 bể, 4.500 con lươn giống, thời gian thực hiện 14 tháng. Đến khi thu hoạch trừ tất cả các chi phí thì hộ ông Hải có được lợi nhuận rất cao trung bình mỗi tháng thu nhập 4 – 5 triệu đồng.

Hiện tại ông Hải đã xây thên 5 bể dự kiến xuống 15.000 con giống.

Từ đó mà hiện nay mô hình đã nhân rộng ra thêm 04 hộ xây bể dự kiến xuống 20.000 con giống.

Trong thời gian tới, Đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương rà soát nắm lại nhu cầu học nghề của nhân dân, làm tốt bước khảo sát là phải đến từng hộ nắm tình hình, nhu cầu và vận động nâng cao ý thức thoát nghèo; hỗ trợ về cơ sở vật chất và kèm theo hướng dẫn phương pháp,  cách thức làm ăn tùy theo điều kiện, hoàn cảnh từng hộ, nhằm giúp nhân dân thoát nghèo bền vững.

Tác giả: Huỳnh Cẩm Thư (TT GDNN – GDTX Vị Thủy)

Kiểm tra thêm

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA BHYT

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA BHYT NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022 (Áp dụng từ: …

Văn bản cấp trên

Văn bản TTGDNN-GDTX

Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu 100/TTGDNN-GDTX 22/10/2021 V/v Phân công viết bài …

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022 (Áp dụng từ: 25/10/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.