Liên hệ

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Vị Thủy

Ấp 04, TT Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933 571 747