TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN VỊ THỦY TỔ CHỨC DẠY HỌC THÍCH ỨNG LINH HOẠT VỚI DỊCH COVID-19

     Từ ngày 07/02/2022 được sự cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, Trung tâm  Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Vị Thủy đã tổ chức cho học viên học trực tiếp trở lại sau cả một học kỳ học trực …

Đọc thêm »

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN VỊ THỦY HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2021

Ngày 20/10 là ngày Lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh phụ nữ Việt Nam được tổ chức hàng năm ở nước ta. Vào dịp này, phụ nữ Việt Nam được nhiều người bày tỏ sự quan tâm và tôn vinh dưới nhiều hình thức.         Hôm nay, …

Đọc thêm »

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG, NƠI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, TÍNH NHÂN ĐẠO CHO THẾ HỆ TRẺ

Nhân đạo là bản chất, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, được lưu truyền, bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong các hoạt động vì con người trong cộng đồng, hoạt động nhân đạo, từ thiện …

Đọc thêm »

NGHỀ DẠY HỌC

Chúng ta dạy học vì chúng ta thực sự thích thú với nghề này. Cảm giác về một sự hoàn thành sau một ngày làm việc hiệu quả, niềm vui sướng khi được chia sẻ một quyển sách hay, cùng ngẫm nghĩ một bài thơ giàu ý tứ, một câu …

Đọc thêm »

ĐÀO TẠO NGHỀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhà nước tăng cường …

Đọc thêm »